Pentagram หรือ ดาวห้าแฉก

Pentagram หรือ ดาวห้าแฉก นี้มักจะโดนคนส่วนใหญ่เข้าใจผิด คิดถึงเรื่อง ภูติ ผี ปิศาจ ซาตาน ไปเสียหมด ความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น

Pentagram หรือ ดาวห้าแฉก นี้มักจะโดนคนส่วนใหญ่เข้าใจผิด คิดถึงเรื่อง ภูติ ผี ปิศาจ ซาตาน ไปเสียหมด

ความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น

อ่านเพิ่มเติม “Pentagram หรือ ดาวห้าแฉก”

Baphomet

Baphomet (หรือ Bafomet – บาโฟเมต) เป็นปิศาจที่มีชื่อเสียงมากตัวหนึ่ง เพราะมีการเอ่ยนามปิศาจตัวนี้ในช่วงสงครามครูเสดครั้งที่ ๗ (ประมาณช่วงปีค.ศ. ๑๒๔๘ – ๑๒๕๔) เมื่อกษัตริย์ ฟิลลิปที่ ๔ แห่งฝรั่งเศส ใช้เป็นข้ออ้างในการจับกลุ่มอัศวินเทมปลาร์

Baphomet (หรือ Bafomet – บาโฟเมต) เป็นปิศาจที่มีชื่อเสียงมากตัวหนึ่ง  เพราะมีการเอ่ยนามปิศาจตัวนี้ในช่วงสงครามครูเสดครั้งที่ ๗ (ประมาณช่วงปีค.ศ. ๑๒๔๘ – ๑๒๕๔) เมื่อกษัตริย์ ฟิลลิปที่ ๔ แห่งฝรั่งเศส ใช้เป็นข้ออ้างในการจับกลุ่มอัศวินเทมปลาร์ (Knights Templar) ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ค.ศ. ๑๓๐๗ โดยกล่าวหาว่าบรรดาอัศวินเหล่านี้นับถือปิศาจบาโฟเมตและประหารชีวิตทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม “Baphomet”