Sigil of Baphomet: ตราประทับบาโฟเมต

Sigil of Baphomet หรือ ตราประทับแห่งบาโฟเมต เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ ใช้กันจนชินตาก็คือ ดาวห้าแฉกกลับหัวที่มีแพะอยู่ภายใน (Sigil ก็คือ Seal หรือ ดวงตราสัญลักษณ์) พื้นฐานของสัญลักษณ์นี้ มาจากสองสิ่งด้วยกันคือ ดาวห้าแฉก กับ หัวแพะของปิศาจที่ชื่อ บาโฟเมต

Sigil of Baphomet หรือ ตราประทับแห่งบาโฟเมต หรือ Sabbatic Goat เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ ใช้กันจนชินตาก็คือ ดาวห้าแฉกกลับหัวที่มีแพะอยู่ภายใน (Sigil ก็คือ Seal หรือ ดวงตราสัญลักษณ์) พื้นฐานของสัญลักษณ์นี้ มาจากสองสิ่งด้วยกันคือ ดาวห้าแฉก กับ หัวแพะของปิศาจที่ชื่อ บาโฟเมต

อ่านเพิ่มเติม “Sigil of Baphomet: ตราประทับบาโฟเมต”