Sigil of Baphomet หรือ ตราประทับแห่งบาโฟเมต หรือ Sabbatic Goat เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ ใช้กันจนชินตาก็คือ ดาวห้าแฉกกลับหัวที่มีแพะอยู่ภายใน (Sigil ก็คือ Seal หรือ ดวงตราสัญลักษณ์) พื้นฐานของสัญลักษณ์นี้ มาจากสองสิ่งด้วยกันคือ ดาวห้าแฉก กับ หัวแพะของปิศาจที่ชื่อ บาโฟเมต

สัญลักษณ์ “ตราประทับบาโฟเมต” นี้ปรากฏตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก (เท่าที่ค้นพบ) ในหนังสือ La Clef de la Magie Noire เขียนโดย สเตนิสเลส เดอ กูไอทา (Stanislas de Guaita) ในปี ค.ศ. ๑๘๙๗ 

สเตนิสเลส เดอ กูไอทา  กวีฝรั่งเศส (แน่นอน เป็นพวกนิยมเวทมนต์และศาสตร์เร้นลับ)  เขา และ โจเซฟีน เพลาแดน (Joséphin Péladan) ได้ร่วมกันรื้อฟื้นสมาคม Rosicrucian Order (หรือ Rosicrucian Brotherhood ) ขึ้นมาอีกครั้ง ในปีค.ศ. ๑๘๘๘  

ใช้คำว่ารื้อฟื้น เพราะสมาคมนี้มีมาก่อนหน้านั้นนานแล้ว  ไม่แน่ใจว่าเกิดมาในช่วงไหน แต่มีการเผยแพร่หนังสือที่บ่งบอกแนวความคิดและปรัชญาของตัวเองในปีค.ศ. ๑๖๑๔ เป็นต้นมา  สมาคมนี้เป็นสมาคมลับเกี่ยวกับเรื่องนอกรีต แต่ว่าหลังจากรุ่งโรจน์และสร้างความหวาดหวั่นให้ผู้คนได้ระยะหนึ่ง ก็ค่อยๆ เลือนหายไปเนื่องจากในยุคก่อตั้งเริ่มแรกได้จำกัดจำนวนสมาชิกเอาไว้เพียงไม่กี่คน อีกทั้งมีการคัดเลือกคนเข้ามาเป็นสมาชิกที่เข้างวดมาก

การรื้อฟื้น  Rosicrucian Order ของ เดอ กูไอทา และ เพลาแดน  ไม่ได้รับความเชื่อถือเท่ากับสมัยอดีต แต่อย่างไรก็ดี ในปี ๑๘๙๗  เดอ กูไอทา ได้เขียน La Clef de la Magie Noire ซึ่งภายในมีรูปดาวห้าแฉกกลับหัวโดยมีหัวแพะอยู่ภายใน และเรียกสัญลักษณ์นี้ว่า ตราประทับแห่งบาโฟเมต

Sigil of Baphomet - La Clef de la Magie Noire
ภาพแสดงเพนตาแกรม จากหนังสือ  La Clef de la Magie Noire ปีค.ศ. 1897 หน้า 417 โดย สเตนิสเลส เดอ กูไอทา

ต่อมาทาง Church of Satan ในฝรั่งเศสริเริ่มนำเอาสัญลักษณ์นี้ไปใช้ประกอบในพิธีกรรม และต่อมามันก็แพร่หลายไปยัง Church of Satan แห่งอื่นๆในยุโรป

และหลังจากนั้น ภาพนี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของลัทธินอกรีตที่นำมาใช้จนเห็นชินตา

องค์ประกอบของสำคัญนอกจากหัวแพะของปิศาจบาโฟเมต และดาวห้าแฉกกลับหัวแล้ว ยังมีตัวอักษรฮิบรู ที่ประทับอยู่ตรงส่วนแฉกของดาว ตัวอักษรนี้เริ่มต้นที่ตรงส่วนต่ำสุดของดาว  และสะกดทวนเข็มนาฬิกา ก็จะได้คำที่หมายถึง เลไวอาธาน  (Leviathan) สัตว์ประหลาดในทะเลตามตำนานความเชื่อของลัทธิยูดาอิก (Judaic) ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ Old Testament

It was you who split open the sea by your power; you broke the heads of the monster in the waters.
It was you who crushed the heads of Leviathan and gave it as food to the creatures of the desert.

Psalm 74:13-14

นอกจากนี้ยังมีกล่าวถึงใน Job 41 และ Isaiah 27:1

ตัว เลไวอาธาน นี้ ในความเชื่อของลัทธิยูดาอิก และ คริสเตียนโบราณ จะถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับซาตาน

แอนตัน ลาร์วี ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและจดลิขสิทธิ์ Sigil of Baphomet เป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของคริสตจักรซาตาน (ของแอนตัน) โดยบรรยายว่าตราประทับบาโฟเมตเป็นการตกตะกอนทางความคิดไตร่ตรองรวมปรัชญาซาตานทั้งหลายไว้ในภาพเดียว

และด้วยเหตุผลนั้น รวมทั้งเหล่านักดนตรีเมทัลและแบล็กเมทัลนำตราประทับบาโฟเมตไปใช้จนเกร่อ รวมถึงการแพร่หลายอย่างไม่ถูกที่ถูกทาง ทำให้ในปัจจุบันนี้โบสถ์แห่งซาตานหลายแห่งเลิกใช้สัญลักษณ์นี้ในพิธีกรรม และถือว่ามันไม่ใช่สัญลักษณ์ที่ทรงคุณค่าอีกต่อไป