How Democracies Die  –  ประชาธิปไตยตายอย่างไร

คนทั่วไปมักคิดว่าประชาธิปไตยหรือระบอบการเมืองเสรีโดนทำลายด้วยการรัฐประหารหรือการยึดอำนาจโดยเผด็จการ แต่ใน ประชาธิปไตยตายอย่างไร มองว่าการล่มสลายของประชาธิปไตยยุคใหม่เกิดจากผู้คนในระบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะนักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมานี่เอง