Countess Báthory

Countess Báthory หรือ เคาน์เตสบาโธรีแห่งฮังการี เป็นหนึ่งในฆาตกรต่อเนื่องที่มีเรื่องราวแพรวพรายและเล่าสืบทอดกันมายาวนาน