Black Lives Matter

Black Life Matters เป็นขบวนการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้มีอำนาจภาครัฐในสหรัฐอเมริกา ปฎิบัติต่อชาวผิวดำอย่างเท่าเทียม โดยมีข้อสมมติฐานว่า เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นผู้ต้องสงสัยผิวดำมักจะใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ

Black Lives Matter เป็นขบวนการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้มีอำนาจภาครัฐในสหรัฐอเมริกา ปฎิบัติต่อชาวผิวดำอย่างเท่าเทียม โดยมีข้อสมมติฐานว่า เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นผู้ต้องสงสัยผิวดำมักจะใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ

อ่านเพิ่มเติม “Black Lives Matter”