Jersey Devil

Jersey Devil หรือ ปิศาจแห่งเจอร์ซี เป็นตำนานสัตว์ลึกลับแห่งนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา โด่งดังเพราะในช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๓ มกราคม ค.ศ. ๑๙๐๙ มีคนจำนวนมากกว่า ๑๐๐ รายที่อ้างว่าตัวเองโดนปิศาจแห่งเจอร์ซีทำร้าย มีรายงานว่าพบเห็นรอยเท้าบนพื้นหิมะที่ระบุไม่ได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดใด นอกจากที่นิวเจอร์ซีแล้ว ยังมีรายงานการทำร้ายจากสัตว์รูปร่างใกล้เคียงกันในฟิลาเดเฟียและเดลาแวร์อีกด้วย

Jersey Devil หรือ ปิศาจแห่งเจอร์ซี เป็นตำนานสัตว์ลึกลับแห่งนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา โด่งดังเพราะในช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๓ มกราคม ค.ศ. ๑๙๐๙ มีคนจำนวนมากกว่า ๑๐๐ รายที่อ้างว่าตัวเองโดนปิศาจแห่งเจอร์ซีทำร้าย มีรายงานว่าพบเห็นรอยเท้าบนพื้นหิมะที่ระบุไม่ได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดใด นอกจากที่นิวเจอร์ซีแล้ว ยังมีรายงานการทำร้ายจากสัตว์รูปร่างใกล้เคียงกันในฟิลาเดเฟียและเดลาแวร์อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม “Jersey Devil”

Fiji Mermaid – เงือกแห่งฟิจิ

Fiji Mermaid หรือ นางเงือกแห่งฟิจิ นี้เป็นหนึ่งในเรื่องลวงโลกในปีค.ศ. ๑๘๔๒ ที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ เลยทีเดียว

Fiji Mermaid หรือ นางเงือกแห่งฟิจิ นี้เป็นหนึ่งในเรื่องลวงโลกที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ เลยทีเดียว

อ่านเพิ่มเติม “Fiji Mermaid – เงือกแห่งฟิจิ”

Cardiff Giant: ยักษ์แห่งคาร์ดิฟฟ์

Cardiff Giant หรือยักษ์แห่งคาร์ดิฟฟ์ เป็นตำนานการหลอกลวงที่สนุกเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ลวงโลก แม้ว่าคนทำจะตั้งใจให้มันเป็นเรื่องล้อเล่น และหาผลประโยชน์ตอบแทนเป็นกอบกำ จึงเป็นการเล่นแบบลงทุนพอสมควร

Cardiff Giant หรือยักษ์แห่งคาร์ดิฟฟ์ เป็นตำนานการหลอกลวงที่สนุกเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ลวงโลก แม้ว่าคนทำจะตั้งใจให้มันเป็นเรื่องล้อเล่น และหาผลประโยชน์ตอบแทนเป็นกอบกำ จึงเป็นการเล่นแบบลงทุนพอสมควร จะเล่าให้อ่านดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “Cardiff Giant: ยักษ์แห่งคาร์ดิฟฟ์”