Cardiff Giant: ยักษ์แห่งคาร์ดิฟฟ์

Cardiff Giant หรือยักษ์แห่งคาร์ดิฟฟ์ เป็นตำนานการหลอกลวงที่สนุกเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ลวงโลก แม้ว่าคนทำจะตั้งใจให้มันเป็นเรื่องล้อเล่น และหาผลประโยชน์ตอบแทนเป็นกอบกำ จึงเป็นการเล่นแบบลงทุนพอสมควร

Cardiff Giant หรือยักษ์แห่งคาร์ดิฟฟ์ เป็นตำนานการหลอกลวงที่สนุกเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ลวงโลก แม้ว่าคนทำจะตั้งใจให้มันเป็นเรื่องล้อเล่น และหาผลประโยชน์ตอบแทนเป็นกอบกำ จึงเป็นการเล่นแบบลงทุนพอสมควร จะเล่าให้อ่านดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “Cardiff Giant: ยักษ์แห่งคาร์ดิฟฟ์”