ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกสอนวิธีคิด เล่มที่ ๑ “วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา”

ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกสอนวิธีคิด น่าจะเป็นตัวอย่างของหนังสือที่แย่เล่มหนึ่งเท่าที่เคยอ่านมา พออ่านจบแล้วรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่ห่วยที่สุดในรอบปี หรือรอบหลายสิบปีเท่าที่เคยอ่านมา!

Continue reading ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกสอนวิธีคิด เล่มที่ ๑ “วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา”
Exit mobile version