Sigil of Baphomet: ตราประทับบาโฟเมต

Sigil of Baphomet หรือ ตราประทับแห่งบาโฟเมต เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ ใช้กันจนชินตาก็คือ ดาวห้าแฉกกลับหัวที่มีแพะอยู่ภายใน (Sigil ก็คือ Seal หรือ ดวงตราสัญลักษณ์) พื้นฐานของสัญลักษณ์นี้ มาจากสองสิ่งด้วยกันคือ ดาวห้าแฉก กับ หัวแพะของปิศาจที่ชื่อ บาโฟเมต

Sigil of Baphomet หรือ ตราประทับแห่งบาโฟเมต หรือ Sabbatic Goat เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ ใช้กันจนชินตาก็คือ ดาวห้าแฉกกลับหัวที่มีแพะอยู่ภายใน (Sigil ก็คือ Seal หรือ ดวงตราสัญลักษณ์) พื้นฐานของสัญลักษณ์นี้ มาจากสองสิ่งด้วยกันคือ ดาวห้าแฉก กับ หัวแพะของปิศาจที่ชื่อ บาโฟเมต

อ่านเพิ่มเติม “Sigil of Baphomet: ตราประทับบาโฟเมต”

Baphomet

Baphomet (หรือ Bafomet – บาโฟเมต) เป็นปิศาจที่มีชื่อเสียงมากตัวหนึ่ง เพราะมีการเอ่ยนามปิศาจตัวนี้ในช่วงสงครามครูเสดครั้งที่ ๗ (ประมาณช่วงปีค.ศ. ๑๒๔๘ – ๑๒๕๔) เมื่อกษัตริย์ ฟิลลิปที่ ๔ แห่งฝรั่งเศส ใช้เป็นข้ออ้างในการจับกลุ่มอัศวินเทมปลาร์

Baphomet (หรือ Bafomet – บาโฟเมต) เป็นปิศาจที่มีชื่อเสียงมากตัวหนึ่ง  เพราะมีการเอ่ยนามปิศาจตัวนี้ในช่วงสงครามครูเสดครั้งที่ ๗ (ประมาณช่วงปีค.ศ. ๑๒๔๘ – ๑๒๕๔) เมื่อกษัตริย์ ฟิลลิปที่ ๔ แห่งฝรั่งเศส ใช้เป็นข้ออ้างในการจับกลุ่มอัศวินเทมปลาร์ (Knights Templar) ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ค.ศ. ๑๓๐๗ โดยกล่าวหาว่าบรรดาอัศวินเหล่านี้นับถือปิศาจบาโฟเมตและประหารชีวิตทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม “Baphomet”