1984

1984 นิยายของ จอร์จ ออร์เวลล์ มักจะโดนหยิบยกขึ้นมาทุกครั้งที่มีการรัฐประหารหรือรู้สึกว่าอยู่ในสภาวะเผด็จการ