เงาของเวลา โครงกระดูกในตู้ฉบับสามัญชนของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์

เงาของเวลา บอกไว้ในหนังสือว่า เป็นขบวนเดียวกับ เมนูบ้านท้ายวัง ซึ่งนำมาจากเรื่องที่เขาเขียนให้ นิตยสารลลนา ในยุคที่ สุวรรณี สุคนธา เป็นบรรณาธิการ และเขียนยาวนานร่วม ๑๒ ปี โดย ’รงค์ วงษ์สวรรค์ บอกว่านี่คือ “โครงกระดูกในตู้ฉบับสามัญชน”

หยิบหนังสือ เงาของเวลา มาอ่านในช่วงหยุดยาว เล่มนี้บอกไว้ในหนังสือว่า เป็นขบวนเดียวกับ เมนูบ้านท้ายวัง ซึ่งนำมาจากเรื่องที่เขาเขียนให้ นิตยสารลลนา ในยุคที่ สุวรรณี สุคนธา เป็นบรรณาธิการ และเขียนยาวนานร่วม ๑๒ ปี โดย ’รงค์ วงษ์สวรรค์ บอกว่านี่คือ “โครงกระดูกในตู้ฉบับสามัญชน”

อ่านเพิ่มเติม “เงาของเวลา โครงกระดูกในตู้ฉบับสามัญชนของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์”

เสียงพูดสุดท้าย ‘รงค์ วงษ์สวรรค์

เสียงพูดสุดท้าย ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ เป็นบทสัมภาษณ์ช่วงสุดท้ายของชีวิต ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดย วรพจน์ พันธุ์พงศ์

เสียงพูดสุดท้าย ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ เป็นบทสัมภาษณ์ช่วงสุดท้ายของชีวิต ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดย วรพจน์ พันธุ์พงศ์

อ่านเพิ่มเติม “เสียงพูดสุดท้าย ‘รงค์ วงษ์สวรรค์”