Vincent And The Doctor

เป็นแฟน ด็อกเตอร์ฮู (Doctor Who) มานาน มีหลายตอนที่ชอบและมีหลายตอนที่ชอบเป็นพิเศษ แต่มีตอนหนึ่งที่ประทับใจมาก คือตอนที่ ด็อกเตอร์ ไปอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับ ฟินเซนต์ ฟานโคค (หรือวินเซนต์ แวนห์โกะห์) ในตอนที่ชื่อว่า วินเซนต์แอนด์เดอะด็อกเตอร์ (Vincent and the Doctor)

เป็นแฟน ด็อกเตอร์ฮู (Doctor Who) มานาน มีหลายตอนที่ชอบและมีหลายตอนที่ชอบเป็นพิเศษ แต่มีตอนหนึ่งที่ประทับใจมาก คือตอนที่ ด็อกเตอร์ ไปอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับ ฟินเซนต์ ฟานโคค (หรือวินเซนต์ แวนห์โกะห์) ในตอนที่ชื่อว่า วินเซนต์แอนด์เดอะด็อกเตอร์ (Vincent and the Doctor)

อ่านเพิ่มเติม “Vincent And The Doctor”